Articles

Oct 04, 2014  (13276 Reads)

[AIESEC HCMC] Team Member Recruitment

 1. Giới thiệu về AIESEC:

 AIESEC là tổ chức sinh viên quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 100.000 thành viên trên 2.400 trường Đại Học tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kinh nghiệm hoạt động trên 65 năm. AIESEC hoạt động với tầm nhìn: “Peace and Fulfillment of Humankind’s Potential”. AIESEC hướng đến việc tạo một môi trường quốc tế nhằm khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo của sinh viên, từ đó tạo nên tác động tích cực cho xã hội.

Filed under:
Jul 31, 2014  (7102 Reads)

History and Classification of Languages

This article focuses on history and classification of languages: the Monosyllabic, the Agglutinated and the Inflected. Thanks to this article, you can know about the characteristics of these three classifications and some languages that belong to them."

Filed under: Main Articles | cl
Jul 30, 2014  (3591 Reads)

75 ESL Teaching Ideas

These are the ideas included in Hall Houston's Random ESL Idea Generator. If you have a JavaScript-enabled browser, you can use the generator to get a randomly-selected idea from this list. Perhaps you will find it useful to print out this list and refer to it from time to time.

Filed under: ESLactivity
Jul 28, 2014  (7015 Reads)

Teaching Culture and Civilization by Role-Play and Drama

In a computer-ruled world, with children and teenagers bewitched by the fair amount of and easily accessible information by means of and only 'tool', teaching culture and civilization, to both intensive and regular classes, has become a real challenge

Filed under: Main Articles | Literature
Apr 10, 2014  (2043 Reads)

AIESEC - Global Citizen Program - Self-discovery: First Step to Your Future

 Bạn đang cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống? Bạn chưa tìm được bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi “Tôi là ai?” Bạn đang muốn hiểu hơn về bản thân mình? Khám phá bản thân là hành trình quan trọng nhất để hiểu được chính mình. Và đây là một hành trình đầy khó khăn, trắc trở.

Filed under:
Page 1 / 226 (1 - 5 of 1130 Total) Next Page Last Page
 

Forum

goto PostDS SV khoa Anh bị buộc thôi học(1)
 by vukhoaanh
 on 18-04-2015 at 01:20:39 PM
goto PostTHÔNG BÁO NGHỈ HỌC-LỚP THẦY PHÁT(0)
 by caohongphat
 on 18-04-2015 at 10:25:11 AM
goto PostDS SV khoa Anh bị buộc thôi học(1)
 by vukhoaanh
 on 16-04-2015 at 05:36:50 PM
goto PostTB về TKB Học kì Hè(0)
 by wuthering_heights111
 on 16-04-2015 at 03:07:29 PM
goto PostQD mien hoc phi va ho tro chi phi hoc tap cho SV(0)
 by vukhoaanh
 on 15-04-2015 at 08:34:16 AM

[Access Forum]

Members online

48 anonymous guests on-line.